Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken bij aanvang van het dienstverband en vervolgens hebben vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In beginsel wordt ervan uit gegaan dat werkgevers en werknemers dit zelf overeen kunnen komen.

Wanneer een arbeidsconflict ontstaat wordt er pas teruggegrepen naar de regels die aan het begin van de arbeidsrelatie zijn opgesteld. Daarnaast zijn ook de regels in de wet en eventueel de CAO van belang. Door vanaf het begin duidelijke afspraken te maken kan voorkomen worden dat later verwarring of conflicten zullen ontstaan tussen werkgever en werknemer.

Mr. B.J. de Deugd verleent aan zowel werkgevers als werknemers professionele juridische rechtsbijstand in verschillende soorten arbeidsconflicten op basis van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij:

  • Ontslag
  • Salaris
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Ziekte

Aangesloten bij