Incassowerk

Wanneer betaling van openstaande rekeningen uitblijft, kunt u met sommaties en aanmaningen trachten om alsnog het verschuldigde bedrag te ontvangen van uw debiteur(en). Mochten deze acties niet tot het gewenste resultaat van betaling leiden dan kunt u een incasso instellen tegen de schuldenaar. De rechtsbijstand door een advocaat is hiervoor noodzakelijk.

Een sommatiebrief van de zijde van uw advocaat heeft een dwingende toon en kan leiden tot snellere uitbetaling van uw openstaande vorderingen.

Mr. B.J. de Deugd kan u bijstaan en adviseren bij het incasseren van openstaande rekeningen evenals het adviseren en bijstaan van een verweer tegen een incasso.

Aangesloten bij