Huurrecht

Veel bedrijven en particulieren komen regelmatig met het huurrecht in aanraking. De rechten en plichten die huurder en verhuurder hebben vloeien voort uit de huurovereenkomst die zij met elkaar zijn aangegaan. Bij huurovereenkomsten tussen huurder en verhuurder kunnen zich verschillende problemen voordoen. Dit kan ontstaan door onduidelijkheden en misverstanden als gevolg hiervan. De belangen van de huurder en de verhuurder zijn vaak groot en hierbij kan Mr. B.J. de Deugd u adviseren en rechtsbijstand verlenen.

Aangesloten bij