Over ons

Advocatenkantoor De Deugd is opgericht in 2003 door mr. B.J. de Deugd, die ook de enige advocaat is bij het kantoor. Mr. De Deugd studeerde aan de Erasmus Universiteit cum laude af en is in 1997 beëdigd als advocaat. In 2003 begon hij zijn eigen kantoor en vanaf november 2015 houdt hij kantoor aan de Dorpsstraat 30 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het kantoor is ondergebracht in de besloten vennootschap Advocatenkantoor De Deugd B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24349354, met welke rechtspersoon dan ook een overeenkomst tot opdracht wordt gesloten.

Verzekering

Op grond van de regelgeving voor advocaten is Advocatenkantoor De Deugd verzekerd voor eventuele schade als gevolgd van fouten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering).

AVG en Privacy-statement van Advocatenkantoor De Deugd

Het advocatenkantoor behandelt, mede gelet op het beroepsgeheim alle gegevens van cliënten en andere betrokken in een dossier vertrouwelijk. Als gevolg van de aard van de dienstverlening zijn bewerkingen in de zin van de AVG mogelijk op grond van toestemming of op grond van wettelijke uitzonderingen (waaronder de uitzonderingen in de AVG).

Indien u het volledige AVG- en privacy-protocol wenst te raadplegen kunt u dit HIER inzien.(beschikbaar eind maart 2020)

Rechtsgebiedenregister

De advocaat, mr. B.J. de Deugd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Familierecht (waaronder bijzonder curator)
  • Strafrecht (waaronder jeugdstrafrecht en slachtofferzaken)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Openingstijden

Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Advocatenkantoor De Deugd zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister en kunt u ook HIER vinden. (beschikbaar eind maart 2020)

Waarneming

Advocatenkantoor De Deugd heeft geregeld dat als mr B.J. de Deugd een zaak niet kan behandelen wegens bijvoorbeeld ziekte of vakantie, er een vervanger beschikbaar is die de honeurs waarneemt. Het uitgangspunt hierbij is dat de waarneming gebeurt door mr W.S.A.H. Croes, van Advocatenkantoor Croes en Sloots te Bodegraven.

Klachtenregeling

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Alle advocaten moeten aan deze normen voldoen. Daarnaast wordt binnen het kantoor het nodige aan kwaliteitsbevordering gedaan. Indien u toch een klacht heeft, dan horen wij dit graag van u. Bespreekt u de klacht eerst met mr. De Deugd. U kunt hiervoor het beste eerst een brief of e-mail sturen met de omschrijving van uw klacht. Daarna zal er contact met u opgenomen worden om de klacht te bespreken. Wilt u dit liever niet, of is het resultaat hiervan voor u niet voldoende bevredigend, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling.

Indien u de klachtenregeling wenst te raadplegen kunt u deze HIER inzien. (beschikbaar eind maart 2020)

Aangesloten bij