Burenrecht

Geschillen tussen buren komen met enige regelmaat voor. De geschillen ontstaan vaak door de gedragingen en handelingen van buren die (mogelijk over en weer) overlast veroorzaken en uw woon- en leefgenot kunnen aantasten. Ook komen geregeld erfgrensgeschillen voor, waarbij de verjaring van aanspraken aan de orde kan zijn. Vaak omdat beide partijen een sterke eigen mening hebben over hun eigen standpunt blijven deze geschillen doorsluimeren en volgt er geen oplossing. M. B.J. de Deugd kan u bijstaan in het onderling oplossen van het geschil.

Wij kunnen in overleg treden om samen tot een oplossing te komen waar beide partijen tevreden mee zijn. Wanneer dit niet lukt zal er een procedure gestart worden om te beslissen wie in zijn recht staat.

Aangesloten bij