Strafrecht

Wanneer een indicatie bestaat dat u een strafbaar feit heeft gepleegd kunt u worden aangemerkt als verdachte. Vanaf dit moment komt u zeer waarschijnlijk in aanraking met de politie, het Openbaar Ministerie (Officier van Justitie) en de strafrechter. Gaande de procedure moet blijken of de verdenking terecht is.
Zodra u als verdachte wordt aangemerkt in een strafzaak verkrijgen de politie en het OM meer bevoegdheden tot opsporing, onderzoek en vervolging. Het wordt u daarom aangeraden om de deskundige rechtsbijstand van een advocaat in te schakelen. Mr. B.J. de Deugd zal u informeren over uw rechten en plichten en houdt u op de hoogte wat uw kansen en opties zijn.

Mr. B.J. de Deugd kan u bijstaan en adviseren tijdens de verschillende fases van een strafzaak, zoals: uitleg en advies voordat het politieverhoor zal plaatsvinden en verweer voeren tijdens de behandeling van uw strafzaak bij de strafrechter. Mr. B.J. de Deugd behandelt ook strafzaken van minderjarige.
Ook als u slachtoffer bent van een misdrijf kunt u bij ons terecht.

De officier van Justitie vaardigt soms een strafbeschikking uit. Omdat die beslissing na 2 weken definitief wordt, terwijl er nogal eens fouten voorkomen, is het verstandig een dergelijke beslissing spoedig te laten beoordelen.

Voorbeelden:

  • Dagvaarding toelichten
  • Rechtsbijstand TOM-zittingen (Taakstraf Openbaar Ministerie)
  • Strafbeschikking, transactie en voorwaardelijk sepot beoordelen

Aangesloten bij